Количка

0 артикула
доставка

Продукти

Преодоляване последиците от пандемията COVID-19

Дата: 2020-07-16

                                                                                                                                                       

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

 

На 06.07.2020 фирма „ОРОЗОВ И КО“ ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“. Проектът се изпълнява по програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура за финансиране на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Финансирането е в размер на 10 000 лв., 85 % от които от ЕС и 15 % от националния бюджет на Р България. Целта на помощта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Проектът ще се изпълни в периода 07/2020 – 10/2020 и ще спомогне за посрещане на най-неотложни разходи в дейността на дружеството, с оглед преодоляване на последиците от пандемията COVID-19.

                                                                                                                                                       

Водещи продукти